Accessibility Information

הצהרת נגישות

הטכניון רואה חשיבות רבה בהנגשת אתרי האינטרנט שלו כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לגלוש באתרים באופן המיטבי. הטכניון משקיע בימים אלו מאמץ רב כדי להנגיש את מאות אתרי האינטרנט שלו. זהו תהליך מתמשך שאמור להסתיים עד אוקטובר 2016. מסמך זה מצורף לאתרים מונגשים בלבד, כך שהאתר דרכו הגעתם למסמך זה אמור להיות נגיש.

בישראל כ-20% מהאוכלוסייה הם אנשים עם מוגבלות בדרגות שונות, הזקוקים לסיוע בנגישות בכלל ובגלישה באתרי אינטרנט בפרט. מוגבלות עשויה להיות בלקות ראייה, בלקות שמיעה, בלקות קוגניטיבית, בלקות מוטורית או בהיחלשות יכולות תפקודיות שונות הנובעות ממגבלה קבועה או זמנית.

רמת הנגישות

הטכניון מחויב לתקן Level AA על-פי תקן הנגישות של גוף התקינה הבינלאומי לאתרי אינטרנט נגישים WCAG 2.0. אתרים נגישים בטכניון עומדים ברוב דרישות הסעיפים שברמת נגישות Level AA. האתרים מאפשרים בין השאר:

מידע נוסף על הנחיות להנגשת אתרי אינטרנט ניתן למצוא במסמכים הבאים:

סיוע במידה שנתקלתם בבעיה

למרות כל המאמץ המושקע בהנגשת האתרים ברור לנו כי ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו נגישים למי מבין הזקוקים להנגשתם, אם בשל טעות אנוש, או בשל בעיה טכנולוגית. במקרה שנתקלתם בכל בעיה הקשורה לנגישות אנא פנו למרכז התמיכה ותקבלו סיוע מנציג טלפוני או במייל:
טלפון מוקד התמיכה: 077-8871502
פנייה באימייל: shahar@ee.technion.ac.il